Avsnitt 2: De 14 kategorierna

Välkommen till avsnitt 2 av Futurebook Challenge! 

Om vårt ultimata mål i denna 16 veckors utmaning och i livet är att skapa ett extraordinärt liv, som fungerar på en hög nivå i alla områden, är den första frågan vi behöver fråga oss själva; - vilka är de viktigaste områdena vi behöver fokusera på? Idag kommer vi att presentera de 14 livskategorierna som Futurebook fokuserar på. 

För att ta ut ditt nuläge i alla de 14 kategorierna som du kommer att gå igenom i din Challenge, vill vi att du ska börja med att ta dig an livshjulet i din workbook. Du får den information som du behöver för att göra livshjulet i dagens workbook som kommer att följa med varje dags kategori. Det kommer att bli väldigt tydligt för dig, när du fyllt i ditt livshjul, vilka som är de mest kritiska delarna för dig i nuläget och då även de viktigaste att lägga extra krut på. Vi kommer att arbeta med alla de 14 kategorierna under denna resa, men vissa av dessa kategorier, kommer du behöva fördjupa dig mer i än andra, för att få totalen att balansera. 

Vi önskar dig en fantastisk!

DE 14 KATEGORIERNA

DE 14 KATEGORIERNA