Avsnitt 21: Min energi

Välkommen till avsnitt 21 av Futurebook Challenge! 

Energi är ett ämne att verkligen ta på allvar, men ändå är det alltför vanligt att man inte ser lagen om orsak och verkan gällande just vår energi. Att vi de flesta gånger faktiskt själva kan höja en låg energi, men vi lyckas aldrig med den bedriften om vi lägger ansvaret på vår låga energi på någon/något utanför oss själva. För som vanligt handlar det om att förändra det som vi inte är nöjda med genom förhållningssätt, våra handlingsstrategier och vårt fokus.

 

Detta avsnitt är lite längre än de andra och kan behövas lite mer av din tid, energi och tankar.

Nu kör vi!

 

MIN ENERGI

MIN ENERGI