Avsnitt 9: Min karaktär

Välkommen till avsnitt 9 av Futurebook Challenge! 

Nästa stop på din Futurebook resa handlar om din karaktär. Vem är du? Vad innebär det för dig att vara människa? Och vilken typ av person vill du verkligen utvecklas till? Din karaktär är den totala summan av dina personlighetsdrag. Det är din identitet som är skapad utifrån dina moraliska värderingar vilka uttrycks genom det sätt som du lever på. Vem du är på insidan, bestämmer hur du lever, på utsidan. En god karaktär ger dig en excellent beslutsfattar ram. Som ett sorts inre universitet. Det hjälper dig att hålla dig på rätt spår oavsett påtryckningar eller frestelser. 

MIN KARAKTÄR

MIN KARAKTÄR