SOCIALT

FUTUREBOOK

Explore your purpose. Disrupt your future. Change the world. 

Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att  skapa framgångsrika, hållbara människor genom personlig utveckling.  

Dag 15: Mina kärleksvanor

Välkommen till dag 15 av Futurebook 30-days Challenge! 

Man kanske kan definiera en kärleksrelation som en passionerad, spirituell, emotionell och sexuell upp-levelse mellan två personer som verkligen värderar varandra högt. Det tycker i alla fall vi är en fin grundläggande definition på vad en kärleksrelation är. Och när vi börjar titta på hur en extraordinär kärleksrelation ser ut, behöver vi ta detta ytterligare några steg.

 

Låt oss dyka in i denna kategori direkt. 

MINA KÄRLEKSVANOR

MINA KÄRLEKSVANOR