SOCIALT

FUTUREBOOK

Explore your purpose. Disrupt your future. Change the world. 

Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att  skapa framgångsrika, hållbara människor genom personlig utveckling.  

Här hittar du visualiseringsövningen för dag 26 - Integrera din livsvision. När du lyssnat klart går du tillbaka till din text/ljudfil och fortsätter med dagens material och övning. 

Visualiseringsövning dag 26 - Integrera din livsvision - Futurebook
00:00 / 00:00