SOCIALT

FUTUREBOOK

Explore your purpose. Disrupt your future. Change the world. 

Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att  skapa framgångsrika, hållbara människor genom personlig utveckling.  

Dag 28: Mina viktigaste mål

Välkommen till dag 28 av Futurebook 30-days Challenge! 

Nu har vi redan tagit oss till dag 28 i Futurebook 30-dagars utmaning och det är så härligt att ha dig med här idag när vi fortsätter att utforska the master skill of success, mästarens färdighet för framgång. Den färdighet som ska avgöra huruvida du redan har den rätta inställningen för att uppnå dina mest värdefulla mål. Igår pratade vi om vad mål är och varför de är så viktiga. Och vi granskade hur man sätter S.M.A.R.T.A mål, en av de mest kraftfulla metoder/verktyg som du någonsin kan lära dig att hantera. 

MINA VIKTIGASTE MÅL

MINA VIKTIGASTE MÅL