Hur gör vi det vi gör?

The Futurebook är en djupgående process där människan är i centrum. Enligt flera studier är avsaknaden av en djupare mening dvs. vårt högre syfte, en av bidragande orsaker till dagens lavinartade utmattningsepedemi. Det är där The Futurebook kan göra stor nytta både för företagen och människorna som bidrar till affärerna. 

 

Genom The Futurebook går vi igenom alla kategorierna en och en på djupet. Kanske är det första gången du har tagit dig tid att verkligen tänka igenom hur du vill leva ditt liv och därmed bli ditt bästa jag? Kanske det är första gången som företagen på allvar tar Personal Management till en strategisk nivå? Kanske välmåendet är något som står högt på företagets agenda - om inte, är det nog dags för det nu. Allt vi gör, lutar vi oss emot den senaste forskningen och vår egen, och andras, kompetens och erfarenhet. 

Det är dags för Sveriges företag att börja se över sin vision, sina mål och strategier för att bli mer lönsamma, effektiva och funktionella. Vet ni på riktigt varför företaget finns? Har ni verkligen ställt er de frågorna ni behöver för att veta var drivkraften till er affärsidé kommer ifrån? Är det endast pengar som styr eller finns det en djupare mening och förståelse för att själva bidragandet till världen är där ni ska leta efter ert högre syfte? När ni har det på plats kommer också människorna runt omkring er fungera bättre, göra klokare val, få ett välmående som är i centrum. Detta kommer givetvis spegla era pengar på sista raden till nivåer ni kanske bara drömt om? Att vara ett medvetet, uppkopplat och mänskligt företag är en av de viktigaste parametrarna för att vara en attraktiv arbetsgivare idag - sätt igång och gör ert jobb inifrån NU för att ni sen ska UT på talangmarknaden och hitta de bästa medarbetarna och kunderna. Det är dags att skaka av oss Jante, att
på allvar fundera över vilka regler vi lever efter - på riktigt alltså. Vad väntar du på? The Futurebook gör det möjligt att ta företagets och människornas vision och strategi till att faktiskt gå ut och också "göra det"!

 

Vi kan lova att detta är en masterpiece i ditt liv! The Futurebook pushar dig till att tänka klarare och djupare över ditt liv och hur du kan leva ett extraordinärt liv - både privat och i arbetet.

För dig som VD är det här den nya tidens moderna Affärsplan - en affärsplan som verkligen bygger på en förankring där människan är i centrum för att göra smashing business!

 

 

"The Futurebook is the North Star to guide you 

to success!"

SOCIALT

FUTUREBOOK

Explore your purpose. Disrupt your future. Change the world. 

Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att  skapa framgångsrika, hållbara människor genom personlig utveckling.