Skapa klarhet om ditt syfte, mål och livsvision på bara 16 veckor

På bara 16 veckor hjälper Futurebook challenge dig, att ställa rätt frågor. Frågor som ger dig de insikter du behöver för att kunna börja bygga en solid grund för den personliga plan som på sikt leder dig till extraordinär framgång inom 14 viktigaste områdena i ditt liv. 

När du går igenom den här processen kommer du att märka ett enormt mindshift, dina övertygelser kommer förändras på ett sätt som leder dig i en gynnsam riktning och din övergripande livskvalitet kommer skjuta i höjden. Till exempel rapporterar många Futurebook-studenter att de upplever:

 • En tydligare känsla av mitt syfte

 • Äntligen fått vetskap om vad jag vill i livet

 • Ökad närvaro

 • Möjlighet att ta kontroll över negativa tankemönster

 • En större känsla av kontroll i alla delar av livet

 • Bättre balans mellan arbete och privatliv

 • En djupare förståelse av Självet

 • Förstärkt fokus och produktivitet

 • Starkare relationer

 • Ökad motivation för hälsa och fitness

 • Ett mer positivt tankesätt gällande pengar

 • Förhöjd förtroende och självkänsla

 • Allt detta och mycket mer

Så här fungerar det

1. Kort efter att du bokat dig och allt är klart i vårt system får du dina första introduktionsmail. Där får du veta allt du behöver inför din start.

Vi kommer att göra resan mot målet tillsammans i vår slutna FB community, där vi stöttar och lyfter varandra i varje steg på vägen. I communityn blir man kvar så länge man vill och dynamiken som skapas i samtalen mellan de som går challenge och de som redan gått, är en fantastisk utvecklande dialog, där alla kan bidra och växa. 

Communityn bygger på ditt egna engagemang så ställ frågor, dela med dig av dina tankar och funderingar så kommer du att få ut så mycket mer!

Att studera i biblioteket

2. Du får veckovis vägledning

Under 16 veckor får du mejl med texter/ljudfiler och kraftfulla övningar att göra som leder till nya insikter om dig själv. Syftet med de uppgifterna är att skapa momentum i ditt tankearbete, bibehålla ditt fokus samt att de 14 kategorierna aktivt använder varandra som katalysatorer i rätt riktning. 

3. Du växer snabbt på bara några timmar i veckan

Detta är allt du behöver för att läsa/lyssna på dina lektioner, göra dina övningar och väcka kraften i Futurebook Challenge inom alla 14 kategorier i ditt liv. Självklart har du allt att vinna på att fundera över dina uppgifter när helst du kan, men bara några timmar i veckan är vad du behöver för att skapa en förändring. 

öppen bok