180724 Lili_12A6399.png
  • Linkedin - Grå Circle

"My penetrating questions - they deepen your understanding of yourselves and the value of your ideas. "

Oavsett om det gäller en verksamhet eller en privatperson. Jag har valt att arbeta mot både den privata sektorn och mot företag, då jag har som utgångspunkt att det är individen som är både sin egen och företagets största resurs. Jag är en kunskapsjunkie av rang och söker hela tiden ny kunskap att lägga till, så jag får en ännu mer detaljerad vy att tolka av den bild jag vill förstå, - nämligen hur saker och ting interagerar med varandra sett ur ett större perspektiv.

 

Mitt unika sätt att arbeta skapar något helt nytt på den svenska marknaden och min vision är att förmedla de enorma möjligheter jag ser därifrån jag står - för att inspirera människor att inte bara ta ansvar för sitt liv, utan även förstå hur avgörande viktigt det är att bli medveten om och ta ansvar för sin intention och sitt mesta tanke- och känslofokus.

TILLBAKA TILL "OM"