Ett livsstilsprogram som

gör ditt liv till ett mästerverk

WHY FIT IN WHEN YOU WERE BORN TO STAND OUT

 

Varför Futurebook?

Futurebook är ett livsstilsprogram som har hjälpt många människor att medvetet designa sitt liv som de vill att det ska se ut. 

 

Med hjälp av vårt populära onlineprogram, Futurebook, kombinerar vi microinlärning (videos och ljudfiler) med en stängd Facebook Community där du kan ta del av alla deltagares lärdomar, utmaningar och framgångar, i syfte att genom era samlade erfarenheter, kunna medvetandegöra avgörande viktiga saker i ditt eget liv för att du ska få nya insikter, nya frågor att utforska och börja skapa din egen Futurebook.

Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer?

Tror du på att du faktiskt kan göra mer av ditt liv? Eller har du fastnat i sanningen att det enda du kan göra, är att försöka göra det bästa av det som är? Att kämpa på och hoppas att det kommer att bli bättre med tiden?

 

Har du kanske fått nog av att leva ditt liv efter andras övertygelser, idéer och regler? Fått nog av att försöka vara allt och alla som försöker få in dig i ”boxen” till lags, vilket du har en stark känsla av att det håller dig tillbaka? Är du redo att förändra det här, eller att göra ett redan bra liv till ett fantastiskt?

Futurebook har hjälpt många att väcka en ny sanning inom sig själva, som definitivt lagt grunden för att helt nya resultat börjat visa sig.

Varför sätta mål? Satsa på din egen Futurebook istället!

Du kanske undrar över den här rubriken? Vi har inget emot att sätta mål, men genom att skapa din egen Futurebook, skapar du så mycket mer än att bara sätta mål. Du får en kraftfull verktygs– och insiktslåda som hjälper dig att lära känna dig själv, dina drömmar, övertygelser, inre hinder, begränsande sanningar och spirande möjligheter – på djupet. Något som gör att när du väl definierar dina mål, är de på ett helt annat plan. Så vad är det du villl egentligen? Kanske du vill bidra till att ändra världen på ditt unika sätt? Ha en hälsosam och stark kropp som få? En karriär i världsklass? Bli ekonomiskt fri? Börja tänka tankar som för dig närmare det liv du drömmer om? Eller helt enkelt bara njuta av en spännande livslång romantisk relation med din soulmate? Vad du än drömmer om kommer du kunna nå helt nya nivåer med Futurebook.

Allt det här får du när du signar upp dig på vårt program

ONLINE

Futurebook Challenge

Futurebook Challenge är ett 16- veckorsprogram där du får personlig utbildning via texter/ljudfiler och workbooks. Du får också tillgång till vår slutna community på FB så länge du vill. Där får och ger du tillsammans med de andra deltagare stöd, hjälp och inspiration.

Utbildningsmaterial samt workbooks

Texter/ljudfiler till din mailkorg som guidar dig igenom alla steg i Futurebook-programmet, samt tillhörande workbooks för att göra dina övningar.  

Medlem i Futurebooks slutna community

Du blir medlem i en större grupp av människor som också är på samma resa som du. Få vänner, hjälp och skapa din egen Tribe i vår privata slutna Facebook-grupp. Här får du stöd, hjälp, inspiration.

V.I.P erbjudanden om IRL events, kurser, föreläsningar

Som medlem får du inbjudningar till exklusiva evenemang och erbjudanden.

 
Så här fungerar Challenge

1. Du börjar Futurebook Challenge (online) tillsammans med andra deltagarna på utsatt datum

Vi kommer att göra resan mot målet tillsammans i vår slutna FB community, där vi stöttar och lyfter varandra i varje steg på vägen. I communityn blir man kvar så länge man vill och dynamiken som skapas i samtalen mellan de som går challenge och de som redan gått, är en fantastisk utvecklande dialog, där alla kan  bidra och växa. 

2. Du får veckovis vägledning

Under 16 veckor får du mejl med texter/ljudfiler och kraftfulla övningar att göra som leder till nya insikter om dig själv. Syftet med de uppgifterna är att skapa momentum i ditt tankearbete, bibehålla ditt fokus samt att de 14 kategorierna aktivt använder varandra som katalysatorer i rätt riktning. 

3. Du växer snabbt på bara några timmar

i veckan

Detta är allt du behöver för att läsa/lyssna på dina lektioner, göra dina övningar och väcka kraften i Futurebook Challenge inom alla 14 kategorier i ditt liv. Självklart har du allt att vinna på att fundera över dina uppgifter när helst du kan, men bara några timmar i veckan är vad du behöver för att skapa en förändringt. 

Skapa klarhet om ditt syfte, mål och livsvision på bara 16 veckor

På bara 16 veckor hjälper Futurebook challenge dig, att ställa rätt frågor. Frågor som ger dig de insikter du behöver för att kunna börja bygga en solid grund för den personliga plan som på sikt leder dig till extraordinär framgång inom 14 viktigaste områdena i ditt liv. 

När du går igenom den här processen kommer du att märka ett enormt mindshift, dina övertygelser kommer förändras på ett sätt som leder dig i en gynnsam riktning och din övergripande livskvalitet kommer skjuta i höjden. Till exempel rapporterar många Futurebook-studenter att de upplever:

 • En tydligare känsla av mitt syfte

 • Äntligen fått vetskap om vad jag vill i livet

 • Ökad närvaro

 • Möjlighet att ta kontroll över negativa tankemönster

 • En större känsla av kontroll i alla delar av livet

 • Bättre balans mellan arbete och privatliv

 • En djupare förståelse av Självet

 • Förstärkt fokus och produktivitet

 • Starkare relationer

 • Ökad motivation för hälsa och fitness

 • Ett mer positivt tankesätt gällande pengar

 • Förhöjd förtroende och självkänsla

 • Allt detta och mycket mer

 
 

De 14 kategorierna

Genom Futurebook kommer du presenteras för ett annorlunda sätt att se på och förhålla dig till vägen till din livsvision. Du kommer att få en förståelse för hur inte bara ditt agerande utan även ditt tanke- och känslomässiga inre fokus hänger tätt ihop med hur fort du når dina önskade resultat. Och hur ditt samlade tanke- känslo– och handlingsfokus har en kollektiv påverkan som antingen hjälper eller stjälper dig.

1 - Hälsa och Träning


Tillsammans utforskar vi området hälsa och träning från ett helt nytt perspektiv, eftersom du definierar exakt vad du vill, varför du vill ha det och vad du behöver göra för att få det. Du kommer att upptäcka nycklarna till framgång i detta område också är viktiga i andra delar av ditt liv – i t ex din karaktär, dina relationer, såväl privata som yrkesmässiga eller ditt spirituella liv.

Du kommer att upptäcka hur högre nivåer av hälsa kan få dig att känna dig bättre känslomässigt, hjälpa dig att tänka klarare och få mer framgång både karriärmässigt såväl som ekonomiskt.
2 - Mitt intellektuella liv


Denna kategori fokuserar på en av dina viktigaste tillgångar, din förmåga att tänka. Ditt intellektuella liv har kraften att snabbt och kraftfullt ta dig till ditt livs mål.

När ditt ditt intellekt stimuleras kan du tänka rationellt, fatta tydliga beslut och driva dina mål med självförtroende. Men med de höga kraven i det moderna livet vi lever i, är det lätt att bli psykisk överbelastad, vilket ofta leder till en inre stress som kan äventyra dina intellektuella krafter. Få människor förstår verkligen kraften i att tänka.

I slutet av denna interaktiva onlinekurs kommer du att känna dig ännu mer inspirerad och mentalt stark till att skapa din livsvision!
3 - Mitt emotinella liv


Denna fascinerande kategori fokuserar på de känslor som påverkar dig varje dag, men som ibland kan vara svåra att förstå. När din emotionella uppfattning om din omvärld är hälsosam, har den en positiv effekt på alla andra områden i ditt liv.

Alternativt så har en kronisk stress och oro en förödande inverkan på allt från din hälsa och träning till dina relationer, karriär och ekonomi och kan även leda dig till fysisk sjukdom. Att medvetet bringa klarhet i det här området ger ditt liv enorma fördelar. En av dina viktigaste tillgångar, är just - ditt sinne.
4 - Min karaktär


Med Futurebook undersöker du din karaktär på djupet. Du kommer att upptäcka att en god karaktär inte är något du är född med – utan något du utvecklar över tid. Du lär dig att medvetet välja de karaktärsdrag som du vill bygga in i ditt liv och därefter tillämpa ett retoriskt tänkande gällande att skapa en god karaktär genom att ”vända dina förtjänster till vanor”. Detta är den grundläggande kategorin som påverkar alla andra delar av ditt liv. Under denna djupdykning kommer du att definiera den person du behöver vara för att uppnå ditt önskade läge i livet. Himlen är gränsen i den här kategorin, så ha kul.
6 - Mitt spirituella liv


Under denna anmärkningsvärda resa till ditt spirituella liv, ska du undersöka, definiera och dokumentera dina djupaste övertygelser om livet, världen och din plats i den. Du kommer att upptäcka en styrka djupt inom dig och få ett värdefullt nytt perspektiv på livets syfte och mening.
8 - Mitt kärleksliv


I denna fantastiska kategori kommer du att gräva djupt för att definiera dina värderingar och förväntningar gällande ditt kärleksliv. Du kommer att uppnå tydlighet om vad du verkligen vill ha inom detta område av ditt liv och identifiera vilka steg du behöver taför att skapa och vårda ett extra bra kärleksförhållande.
9 - Mitt föräldraskap


En grundlig undersökning för både föräldrar, bonusföräldrar och icke-föräldrar. Denna kategori är oerhört viktig, för hela mänsklighetens framtid beror på att åtminstone vissa av oss gör det rätt! Att undersöka denna kategori på en djupare nivå än någonsin tidigare kommer att ge fantastiska resultat. Oavsett vilken relation vi har till barnen och ungdomarna runt oss i vårt liv.
7 - Mitt sociala liv


Här utvärderar du omtänksamt dina relationer med vänner och din utökade familj. Du kommer att förstå vilka relationer som bidrar positivt till ditt liv och vilka som dränerar dig. Du lär dig vad du kan göra, tänka och känna för att stärka dina viktigaste relationer och vad du kan göra/behöver förstå för att få styrkan att låta ohälsosamma relationer gå.
11 - Mitt finansiella liv


Här utforskar du på djupet pengarnas sanna natur - vad de är, varifrån de kommer och hur rikedom verkligen skapas. Genom denna insiktsgörande-självständighets-process kommer du att se dig själv, dina sanningar och ditt ekonomiska liv på ett helt nytt sätt. Våra omedvetna paradigm, kan vara avgörande ”förstörare” för att nå framgång inom denna kategori. Så ju mer vi lyfter på locket här, ju mer lär du dig om var du själv lägger dig i vägen för din egen framgång, om inte detta redan är en av dina mest framgångsrika kategorier i ditt liv.
12 - Min karriär


Den här kategorin handlar om ditt arbete. Vi reflekterar över vad som behöver göras för att ta det till nästa nivå. Oavsett vad du arbetar med, oavsett vilken din yrkesroll är. Som vi ser det är kategorierna finans och karriär enormt sammankopplade, men de måste tänkas på separat och en strategi behöver också skapas för dem separat.
5 - Mitt personliga varumärke


Ditt personliga varumärke är ditt rykte. Och ditt rykte är grunden för både din karriär och dina relationer.

Människor förstår oftast inte detta. Att medvetet och tålmodigt bygga sitt personliga varumärke på lång sikt ger människor en mer rättvis bild av dig än att låta personer se vem du är på kort sikt. Det blir alltid på bekostnad av ditt långsiktiga personliga varumärke – och då blir de lurade och bedömer dig efter sina egna personliga sanningar istället för erfarenhet, vilket är rent dumt.
13 - Min livskvalitet


Här fokuserar vi på de saker du vill ha och de upplevelser du vill ha i livet. Allt du tycker är kul, häftiga äventyr, minnesvärda upplevelser mm. Det är även här ditt drömboende ligger, ditt sommarställe, din båt, din bil, ditt hus vid havet, exotiska resor eller vad det är som får ditt hjärta att ticka. Det som är grädden på moset. Sakerna du vill ha runt dig, upplevelserna du vill njuta av i ditt liv.
10 - Min energi


Bli medveten om din energi

Energi är ett ämne att verkligen ta på allvar, men ändå är det alltför vanligt att man inte ser lagen om orsak och verkan gällande just vår energi. Att vi de flesta gånger faktiskt själva kan höja en låg energi, men vi lyckas aldrig med den bedriften om vi lägger ansvaret på vår låga energi på någon/något utanför oss själva, för som vanligt handlar det om att förändra det som vi inte är nöjda med genom förhållningssätt, våra handlingsstrategier och vårt fokus.
14 - Min livsvision, mål och strategier


Den sista kategorin av Futurebook handlar om din framtid. Det är en målande beskrivning av hur du vill att ditt liv ska se ut, fem år från nu. Om alla dina önskningar slog in inom varje kategori, hur skulle det se ut? Och vad kan vara vägen dit? Din livsvision är i slutänden vad det här programmet handlar om, för det är det som allt landar i. De här 14 kategorierna skapar ditt liv. De är egentligen det enda du behöver tänka på och det är precis det vi kommer att göra under din Futurebook resa.

Vad andra deltagare säger om vårt program

"Jag har med Futurebook fått ovärderlig hjälp att strukturera upp tankarna i de olika kategorierna. Fått flera viktiga insikter, framförallt om att "allt hänger ihop". Att dagliga konsekventa medvetna val är grunden för större förändring. Det är ungefär som ett fartyg/ båt- styr du liiiiite snett kommer du helt galet efter ett tag och missar målet fullständigt. Jag uppskattar formen av actions och görande. Jag jobbar med affärsutveckling och där har jag rutin på affärsplaner. Men inte lika van att styra upp min personliga plan. Jag kommer att behöva repetera och gå tillbaka jättemycket. Jag tycker framtiden känns jättespännande och är helt cool i att den kommer formas som jag själv vill forma den. Det är positivt att göra uppgifter för det bidrar också till att konkretisera alla tankar. Jag är VD och ensamstående sen 10 år tillbaka så det var riktigt utmanande att identifiera vad som gör mig lycklig, vad som är kul osv men jag benade ut det också till slut".

"The Futurebook har förändrat mitt liv!"

Helene Högberg

Jag har verkligen hittat tillbaka till livsglädjen och känner att jag är åter på rätt kurs tack vare The Futurebook 30-days challenge. Jag uppskattar verkligen livet såå mycket mer nu än före challengen❤️Även jag har tidigare haft stort intresse för personlig utveckling men aldrig tidigare känt att jag fått så tydliga och konkreta redskap att arbeta med så att jag kan styra upp min egen utveckling och nå dit jag önskar. 

"Jag har verkligen hittat tillbaka

till livsglädjen"

Nicolette Varadi Börjesson

"Jag har, efter att jag gått 30-days Challenge, fått otrolig hjälp med att verkligen ta reda på vad jag vill inom alla delar av mitt liv. Som f.d landslagsgymnast är jag van vid att arbeta efter uppsatta mål - men att sätta mål inom Futurebooks alla kategorier och att identifiera min livsvision var en otrolig aha-upplevelse. Det här borde alla göra, oavsett ålder, kön, privat-person eller anställd - det handlar ju om DIG! Tack för att jag fick möjligheten att gå er 30-days Challenge"

"Jag har börjat att tänka på mitt liv på ett annat sätt"

Nicklas Ländqvist, VD Trainingweeks

 

SOCIALT

FUTUREBOOK

Explore your purpose. Disrupt your future. Change the world. 

Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att  skapa framgångsrika, hållbara människor genom personlig utveckling.