• Team Futurebook

Är du medveten om vad som händer under ytan?


Isbergsteorin är säkert många som någon gång kommit i kontakt med. Att det enda vi ser är toppen på isberget när någon nått succé, men kanske inte har en lika bra bild om vad som föregått succén under ytan. Det ligger oerhört många saker som lett till succén därunder. Några som brukar nämnas är: Hårt arbete, envishet, uthållighet, dedikation/ passion, disciplin, medvetenhet, tillit, mod, goda vanor. Men även besvikelse, motgång, att man ofta får välja bort viktiga saker, kritik, risktagande.


De saker vi nämnt som ligger till grund för succé är inga nyheter direkt, utan ganska självklara. Men som du ser har vi fetmarkerat några av de saker som florerar under ytan. Detta är - enligt vårt sätt att se det - avgörande parametrar att kunna nå den önskade framgången, sett ur ett energiperspektiv. Genom The Futurebook får man på sig ett par nya glasögon gällande energi och frekvenser i kombination med mer vanliga frågeställningar om fokus, strategi och handling. Om man för en sekund sätter på sig dessa energiglasögon och betänker att 99,9999% av det vi uppfattar som fast materia, egentligen är tomrum fyllt av vibrerande energi. Att universum är uppbyggt i olika frekvenslager, där t ex radions olika MHz är en bra parallell. Att det finns en naturlag som fungerar lika – attraherar – lika. Att det faktum att positivt och negativt fokus ligger inte och vibrerar på samma frekvens vilket betyder att man inte kan dra till sig positiva resultat med ett negativt fokus och att inte våra handlingar allena ligger till grund för våra framgångar, utan att vårt mesta tanke- och känslofokus är en avgörande faktor på ett sätt som de flesta innan haft en aning om. Allt detta sammantaget betyder att det faktiskt är av avgörande vikt att genom sitt tanke- och känslofokus se till att man hela tiden jobbar mot sina mål i ett positivt TILL perspektiv. Där man använder sina mest kraftfulla verktyg till att leda sig själv, företaget, och/eller sin relation till framgång. Nämligen - Sitt tanke- och känslofokus.

Att använda sin envishet till att skapa känslan av att det KOMMER GÅ. Att man genom sin envishet aldrig tvivlar - utan hela tiden drivs av känslan av tillit.

Att använda sin medvetenhet och uthållighet till att hela tiden återskapa känslan av att jag vet var jag är på väg och jag vet att jag kommer att komma fram. Uthålligheten drivs även den av känslan tillit. Hade vi inte tillit och tilltro - har vi förmodligen inte heller uthålligheten...


Att använda sin dedikation/passion som en motor i hjärtat som skapar känslor av glädje över att vi gör det vi tror på. Att vi känner passion för det vi gör. Att vi är beredda att gå den extra milen för det vi tror på - I glädje dessutom, eftersom vi är så dedikerade och passionerade.


Att använda sitt mod till att skapa den oerhört byggande känslan av mod. Känslan av tillit till att vi tror på det vi gör och har modet att göra det som krävs för att komma dit vi tror på att vi kan komma.


Att odla så många goda vanor som vi bara kan, som känns framgångsrika och som leder oss i rätt riktning och känna oss inspirerade att välja att använda dessa igen och igen för att hjälpa oss själva att nå våra mål.


De flesta företag tittar i första hand på handlandet som ligger under ytan och självklart måste vi göra rätt saker för att nå våra önskade resultat. Men om alla företagsledare även förstod vikten av att jobba medvetet med samtligas tanke- och känslofokus, deras paradigm, rädslor och begränsande sanningar under vägen till den önskade framgången, skulle den önskade succén kosta färre utbrändheter och skapa mindre frustration vilken i sin tur saktar ned processen.


Om man aktivt arbetar med att prata om hur man kan förhålla sig till besvikelse, motgång, att man ofta får välja bort viktiga saker, kritik och risktagande på ett sätt som bygger individen och gruppen - istället för att vara omedvetna om hur mycket dessa faktiskt påverkar oss på hög nivå, skulle företagen inte bara nå sina mål snabbare – utan människorna som hjälps åt att komma dit, skulle även bättre. Vägen till målet skulle kunna bli den roligaste delen. Att nå målet, - grädden på moset.


Om du vill veta mer om hur The Futurebook skulle kunna göra skillnad för er, hör av dig! Vi älskar att prata med ledare som vågar tänka nytt!


Peace, love & happiness

Lili &Michelle


The Futurebook – Empower people. Disrupt the business. Change the world.

The Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att disruptera sättet att skapa framgångsrika företag. Vill du veta mer, klicka här.