• Team Futurebook

Dags att göra ett bokslut på 2018?


Nu är det dags för oss på The Futurebook att julpyssla. Vi pysslar dock med ett lite annorlunda julpyssel, - vi håller på med våra personliga bokslut för 2018. Ett livspyssel kan man nog säga. En typ av pyssel som dessvärre alltför få lägger sin tid på, men som vi på The Futurebook, har som vision och högre syfte att förändra. För om vi bara lever planlöst, eller rättare sagt återkopplingslöst, tar vi ju inte vara på essensen av de erfarenheter vi skaffar oss längs vägen på ett sätt som kan leda oss framåt på ett kraftfullt sätt – i rätt riktning. Om vi inte summerar det vi upplevt längs vägen, för att ta nya medvetna simtag framåt, vet vi ju inte heller vilka dagliga val vi har allt att vinna på att skruva på för att få bättre resultat och vilka vi har allt att vinna på att fortsätta göra, för de leder oss i rätt riktning.


För det är de dagliga valen vi behöver se över, eftersom det är de som ligger till grund för våra mesta resultat. Både bra och dåliga. Önskade och oönskade. Blir vi inte medvetna om dem och vad det är vi gör eller inte gör som leder oss antingen mot eller bort från, vår önskade riktning, missar vi en massa vital information.


Eftersom vi arbetar med att hjälpa människor med sin personliga utveckling i syfte att skapa sin livsvision och att ge dem verktyg till att nå den, är vi medvetna om kraften som ligger i att ta tag i sina livsfrågor med fasta, målmedvetna händer. Att göra bokslut på arbetslivet, på sin egen hälsa, på ekonomin, vänskapskretsen och kärleksrelationen, gör att du kan säkerställa att du är på väg mot din önskade riktning alternativt korrigera kursen om den börjar peka i fel riktning mycket tidigare, än om du bara låter det löpa på i fel riktning tills det är ohållbart. Hur brukar du göra så här i slutet av året? Brukar du göra ett bokslut, tänka igenom vad som varit under året, bra som mindre bra. Reflektera över resultaten du fått och hur du fått dem? Brukar du tänka igenom över hur du tagit dig fram dit du nu är? Om ja, - grattis! Då har du redan förstått vikten av att arbeta medvetet med personal management.

Om inte, - kanske detta år blir avstampet till ett nytt år som helt kan överskrida allt det du tidigare upplevt …


Eftersom Personal management är det som vi på The Futurebook vurmar för, vill vi gärna ge dig en julklapp, just för att hjälpa dig att göra en inventering över 2018 och ge dig verktyg att ta ut en blomstrande riktning för 2019. Detta är vår gåva till dig, - vi hoppas att även du vill ge den till dig! Ladda ner din gåva r 🤶Vi önskar dig en riktigt God Jul & Ett gott 2019!

Team Futurebook


The Futurebook – Explore your purpose. Disrupt your future. Change the world. The Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att disruptera sättet att skapa framgångsrika företag. #futurebook #thefuturebook #exploreyourpurpose #bokslut2018 #disruptyourfuture #changetheworld #chr #dare2chr #personalmanagement #lifehacking #såhärtänkervihurtänkerdu Nyfiken på The Futurebook? Läs mer här.