• Team Futurebook

Konsten att förhålla sigDet blåser orosvindar i Sverige just nu. ”Huret” gällande framtiden är ovisst och det är många oroade, arga, misströstande och missnöjda samtal igång på bred front, i de allra flestas vardag. Självklart skapar detta resultat. Det är lätt att med detta känslofokus, hamna i ogynnsamma samtal som skapar en energi som leder oss i fel riktning. En negativ riktning. För oss som individer såväl som kollektivt. Och vad händer när vi är många som fokuserar på en gemensam negativ känsla samtidigt, - det skapar resultat. Resultat som ofta leder vidare i en oönskad riktning.

Vår svåraste uppgift som människa är nog, - att uppleva att man står i sankmark, men inte ha fokus där, utan rikta vårt fokus på den vackra ängen bredvid som är dit vi vill…

Att inte fastna i att bara betrakta nuet, utan trots nuet – fortsätta ha fokus på vårt önskade läge.

Och även om det är svårt, är det där vårt fokus behöver ligga, för att kunna bjuda in det vi vill se. Att hitta ett byggande sätt att förhålla sig till vad det än är, är ibland en utmaning, men en nödvändighet om vi ska kunna leda oss själva från att leva i reaktion till det som är, för att istället skapa det vi vill se. Precis som det handlar om i Sverige idag, kan det ju även se ut i en organisation. Oro om framtiden, en hotande framtidsvy. Hur hittar vi ett sätt att välja hur vi väljer att förhålla oss till det som ÄR, utan att fastna där? Vi tror att vi måste börja med att bestämma oss. Att bestämma oss om att vi faktiskt kan göra ett aktivt val hur vi behöver förhålla oss, för att inte tappa fokus på det goda. På det vi vill bjuda in…