• Team Futurebook

Vad händer när du hör ordet feedback?

Det finns inga misslyckanden, - det finns bara feedback! Ett bevingat citat som är bra att ha top of mind. Feedback är i sanning ett svårt område för det är få som kan ge konstruktiv feedback på ett bra sätt, med intentionen att hjälpa personen att växa. Och det är lika få som kan ta emot feedbacken de får, göra den till en konstruktiv tankeställare/tankeförändrare och utgå ifrån/lita på att personen som gav den, hade intentionen av att feedbacken skulle landa väl och att hen ärligt ville hjälpa den andre att växa. Hur ger du feedback som privatperson? Och hur ger du den när du har din professionella rock på dig? Och hur tar du emot den från respektive läger? Det här är frågeställningar värda att reflektera över, för det är alltför lätt att bara ånga på i vardagen där mycket ibland går för fort för vårt eget bästa. En annan fråga värd att fundera på är också, - rankar du feedback olika beroende på varifrån den kommer? Om du svarar ja på den frågan, - fundera på i vilka sammanhang, hur och varför.

Kritik är ett annat ord för feedback. Det ordet kan förmodligen tolkas att det känns hårdare och mer negativt. Våra referenser, vår uppväxt och våra paradigm påverkar definitivt både hur vi ger och tar emot kritik. Egentligen är det faktiskt inte orden som är de viktigaste, - utan känslan bakom. Intentionen. Och själva leveransen. Hur vi säger det vi vill förmedla. Det är så oerhört mycket omedveten information vi ger varandra på en energinivå, som vårt hjärta snappar upp även om hjärnan inte gör det och på en känslonivå triggas gamla storys igång när vi får kritik på ett sätt som påminner om situationer som satt djupa spår i oss tidigare i livet.

I vår process The Futurebook, arbetar vi bland annat med att hjälpa individen i företaget att bli medveten om vad hen har för paradigm som ligger och skapar en inre friktion när det kommer till att ge och ta emot feedback. Om man hela tiden reagerar starkt när man tar emot feedback från en speciell person eller gällande ett speciellt område, kan det vara så att det ligger något och stör ut på en djupare nivå. Och detta har vi alla allt att vinna på att lyfta upp, reflektera över och hitta nya strategier för framtiden. Vänd blicken in mot dig själv. Kommer du på något i ditt eget liv där det upprepat verkligen gör ont eller skapar en stark reaktion hos dig när du får kritik/feedback? Lägg handen på hjärtat och ställ frågan inåt, - vad kommer det här ifrån? Om du undrar varför du ska lägga handen på hjärtat, är det för att du genom att göra det riktar din energi mot hjärtat istället för mot huvudet och när vi gör det, - får vi andra svar. Blir du nyfiken på The Futurebook och vill veta mer, läs mer här

The Futurebook – Empower people. Disrupt the business. Change the world. The Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att disruptera sättet att skapa framgångsrika företag. Läs mer här.