• Team Futurebook

Vad skulle hända om vi la till hållbara tanke- och känslomönster, till SDG?Det pratas ju mycket om hållbarhet i dagens läge, vilket sannerligen är en viktig fråga gällande allt. Hållbar teknologi, hållbar utveckling, hållbart ledarskap, hållbart miljö - och samhällsarbete, hållbara städer. Ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet. De nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av världens ledare i slutet av september 2015 och ska gälla fram till 2030 är som följer:

 1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt.

 2. Utrota hunger, uppnå mat-säkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.

 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

 4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.

 6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

 7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

 8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.

 11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.

 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

 14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling.

 15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.

 17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Alla viktiga, värdiga, kloka, genomtänkta och behövliga mål. Men inte ett enda mål handlar om hållbart tänkande! Alla mål är stora och generella och gäller oss alla, men om vi inte alla tar hållbarhetstänket ner till individnivå - in i vårt eget system och gör det till vårt eget ansvar, kommer det bli väldigt svårt att nå dessa stora övergripande världsmål. Något som vi konstaterat många gånger är, att de flesta inte riktigt har koll på hur de tänker när de tänker... Vi kan bara konstatera att våra tankar är en av våra främsta tillgångar. Tänkte vi inte kreativa tankar skulle vi inte ha den utvecklingen som skett i världen inom de flesta t ex tekniska områden. Så det gäller att vi nu väljer att göra nya smarta spår i vår hjärna för att kunna fortsätta skapa samma utveckling inom oss. Givetvis är den bästa kombon att gifta ihop hjärta och hjärna. Att inte bara fortsätta framåt som huvudfotingar, inte heller tappa huvudet och bli hjärtfotingar. Utan att bli den helhet som vi faktiskt är, - en huvudhjärtfoting!


Vi tänker så här; - Hur ska vi kunna skapa hållbarhet runt omkring oss om vi inte ens kan skapa hållbarhet i vårt eget tanke- och känslosystem? Enligt flera studier är avsaknaden av en djupare mening dvs. vårt högre syfte, en av de orsaker som är bidragande till dagens lavinartade utmattningsepidemi. Hur kan man skapa hållbarhet i sitt eget tanke- och känslosystem, om man inte – på djupet har ställt sig frågor som t ex, - vad är mitt högre syfte med det jag gör och den jag är?


Så hur gör man då för att skapa hållbara tankemönster? Det är här The Futurebook kan göra stor nytta både för företagen och människorna som bidrar till affärerna.


Vi gör er medvetna bl a om de präglingar och ärvda sanningar som många gånger – i det tysta faktiskt försvårar vägen till era mål och visioner. Vi tänker att vi har allt att vinna på att förstå vikten av att skapa medvetenhet om inte bara företagets Passion, Purpose, Vision, Action, utan att simultant arbeta med samma frågor även på individnivå. När vi blir medvetna om vikten av att tänka tankar som hjälper oss att ligga på en hög positiv frekvens, blir vi tanke smarta. Och när vi blir tanke smarta, börjar vi samla på rätt typ av tankar som ger oss en god känsla i magen. Vilket resulterar att vi även börjar sända en god positiv energi omkring oss, vilket sprider sig runt oss ut i våra relationer, i familjen, bland vännerna, på jobbet, i organisationen, i samhället för att slutligen nå ut i världen. Vi kommer inte kunna skapa en skillnad i världen - om vi inte först skapa en skillnad i hur vi tänker! - På individnivå!


Vi talar idag om hållbart ledarskap vilket är en otroligt viktig fråga, men vi tänker, - hur ska vi få hållbara ledare om de inte är medvetna om sina egna tanke- och känslomönster. Inte är medvetna om sina egna begränsande paradigm och ärvda sanningar. Inte är medvetna om vad som händer i huvudet på dem när de slagit på autopiloten i hjärnan. Inte är medvetna om ATT det parallellt med det som de flesta hittills utgår från är ”verkligheten” finns ett avgörande energiperspektiv att ta hänsyn till i sitt eget skapande av de resultat de vill se. Ledare som dessutom inte heller är medvetna om att samma saker gäller för sina anställda, så därför inte heller ser hur en hel organisation faktiskt kan motarbeta de framgångsrika resultat man eftersträvar - genom sitt omedvetna tanke- och känslofokus.


Vi vill inspirera landets företagsledare att börja tala om hållbara tankar, hållbart eget ansvar och hållbart känslofokus på ett nytt sätt. Att ta in i systemet att detta energiperspektiv vi nämner behöver belysas – på allvar.


Om du tittar på de 17 punkter som världens ledare satt upp, hur många finns det en kamp mot något idag? Hur många av dessa punkter belyser världens media dag efter dag som katastrofer? Hur många headlines smälls dagligen upp i pressen om negativa, katastrofala och destruktiva händelser? Ja men, kanske du säger nu, - det är ju sant! Det händer ju! De rapporterar ju bara sanningen! Ja, visst händer det, och visst är det sant, men även om det händer så har vi inget att vinna på att fastna i att fokusera på det. För tittar man på detta ur det energiperspektiv som vi här snuddar vid, förstår man hur detta aldrig kan bli ett vinnande koncept!


Genom att bli medveten om våra inre processer och göra ett medvetet tanke- och känslofokusarbete, kan vi skapa hållbara tankar och förstår vidden och vikten av att vara för det vi vill bjuda in, - inte mot det som vi ser och inte vill ha mer av! Vi förstår att vi inte kan fokusera bort något, eftersom det vi fokuserar på blir vår attraktionspunkt. Vi förstår varför vi behöver fokusera om och ge hela vårt fokus till det vi vill bjuda in - trots att världen just nu ser ut på ett sätt som vi inte vill att den gör.


Vi tänker så här; - Vill du lyfta er business? Börja hos dig själv! Hjälp dig själv att skapa hållbara tanke- och känslomönster, som kan skapa något mer än det som ÄR!

Peace, love & happiness

Michelle &Lili

The Futurebook – Empower people. Disrupt the business. Change the world.

The Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att disruptera sättet att skapa framgångsrika företag. Vill du veta mer, klicka här.