De 14 livskategorierna

Inför våra program får du alltid en översikt över de 14 kategorierna och lära dig om de fyra grundpelarna i Lifebook-programmet: Övertygelse, Vision, Purpose och Strategi. Du får en introduktion till Futurebook-processen och systemet som används för att skapa din egen Futurebook. Läs vår information och  förbered dig på en livsförändrande upplevelse.

SOCIALT

FUTUREBOOK

Explore your purpose. Disrupt your future. Change the world. 

Futurebook skapar det transformativa lärande som krävs för att  skapa framgångsrika, hållbara människor genom personlig utveckling.