De 14 livskategorierna

Inför våra program får du alltid en översikt över de 14 kategorierna och lära dig om de fyra grundpelarna i Lifebook-programmet: Övertygelse, Vision, Purpose och Strategi. Du får en introduktion till Futurebook-processen och systemet som används för att skapa din egen Futurebook. Läs vår information och  förbered dig på en livsförändrande upplevelse.

Dag 7.png

Resan börjar här

Hälsa och Träning


Tillsammans utforskar vi området hälsa och träning från ett helt nytt perspektiv, eftersom du definierar exakt vad du vill, varför du vill ha det och vad du behöver göra för att få det. Du kommer att upptäcka nycklarna till framgång i detta område också är viktiga i andra delar av ditt liv – i t ex din karaktär, dina relationer, såväl privata som yrkesmässiga eller ditt spirituella liv.

Du kommer att upptäcka hur högre nivåer av hälsa kan få dig att känna dig bättre känslomässigt, hjälpa dig att tänka klarare, till och med kan det leda till att både individen och företaget tjänar mer pengar.
Ditt intellektuella liv


Denna kategori fokuserar på en av dina viktigaste tillgångar, din förmåga att tänka. Ditt intellektuella liv har kraften att snabbt och kraftfullt ta dig till ditt livs mål.

När ditt ditt intellekt stimuleras kan du tänka rationellt, fatta tydliga beslut och driva dina mål med självförtroende. Men med de höga kraven i det moderna livet vi lever i, är det lätt att bli psykisk överbelastad, vilket ofta leder till en inre stress som kan äventyra dina intellektuella krafter. Få människor förstår verkligen kraften i att tänka.

I slutet av denna interaktiva onlinekurs kommer du att känna dig ännu mer inspirerad och mentalt stark till att skapa din livsvision!
Having it all!


Genom The Futurebook kommer du presenteras för ett annorlunda sätt att se på och förhålla dig till vägen till dina mål. Du kommer att få en förståelse för hur inte bara ditt agerande utan även ditt känslomässiga inre fokus hänger tätt ihop med hur fort du når dina önskade resultat. Och hur ert samlade tanke- och känslofokus har en kollektiv påverkan som antingen hjälper er eller stjälper er.

Detta är ett spännande ämne som i de flesta utvecklingsprocesser utelämnas helt eller bara snuddas vid. The Futurebook tar ett rejält krafttag om detta ämne då det – från där vi står och det vi ser, är avgörande viktigt och höjer er kunskap om ämnen ni kanske inte ens kommit närheten av tidigare eller inte förstått vikten av, men genom processen kommer att förstå kraften i att få med in i ert dagliga tänk.
Ditt emotinella liv


Denna fascinerande kategori fokuserar på de känslor som påverkar dig varje dag, men som ibland kan vara svåra att förstå. När din emotionella uppfattning om din omvärld är hälsosam, har den en positiv effekt på alla andra områden i ditt liv.

Alternativt så har en kronisk stress och oro en förödande inverkan på allt från din hälsa och träning till dina relationer, karriär och ekonomi och kan även leda dig till fysisk sjukdom. Att medvetet bringa klarhet i det här området ger ditt liv enorma fördelar. En av dina viktigaste tillgångar, är just - ditt sinne.
Din karaktär


Med The Futurebook undersöker du din karaktär på djupet. Du kommer att upptäcka att en god karaktär inte är något du är född med – utan något du utvecklar över tid. Du lär dig att medvetet välja de karaktärsdrag som du vill bygga in i ditt liv och därefter tillämpa ett retoriskt tänkande gällande att skapa en god karaktär genom att ”vända dina förtjänster till vanor”. Detta är den grundläggande kategorin som påverkar alla andra delar av ditt liv. Under denna djupdykning kommer du att definiera den person du behöver vara för att uppnå ditt önskade läge i livet. Himlen är gränsen i den här kategorin, så ha kul.
Ditt spirituella liv


Under denna anmärkningsvärda resa till ditt spirituella liv, ska du undersöka, definiera och dokumentera dina djupaste övertygelser om livet, världen och din plats i den. Du kommer att upptäcka en styrka djupt inom dig och få ett värdefullt nytt perspektiv på livets syfte och mening.
Ditt kärleksliv


I denna fantastiska kategori kommer du att gräva djupt för att definiera värderingar och förväntningar för ditt kärleksliv. Du kommer att uppnå tydlighet om vad du verkligen vill ha inom detta område av ditt liv och identifiera vilka steg du behöver vidta för att skapa och vårda ett extra bra kärleksförhållande.
Ditt föräldraskap


En grundlig undersökning för både föräldrar och icke-föräldrar. Denna kategori är lika viktig som den blir, för hela mänsklighetens framtid beror på att åtminstone vissa av oss gör det rätt! Att undersöka denna kategori på en djupare nivå än någonsin tidigare kommer att ge fantastiska resultat.
Ditt sociala liv


Här utvärderar du omtänksamt dina relationer med vänner och din utökade familj. Du kommer att förstå vilka relationer som bidrar positivt till ditt liv och vilka som dränerar dig. Du lär dig vad du kan vidta för att stärka dina viktigaste relationer och vad du kan göra för att låta ohälsosamma relationer gå.
Ditt finansiella liv


Här utforskar du på djupet pengarnas sanna natur - vad de är, varifrån de kommer och hur rikedom verkligen skapas. Från denna självständighetsprocess kommer du att se dig själv och ditt ekonomiska liv på ett helt nytt sätt.
Din karriär

Ditt personliga varumärke


Ditt personliga varumärke är ditt rykte. Och ditt rykte är grunden för din karriär.

Människor förstår oftast inte detta. Att medvetet och tålmodigt bygga sitt personliga varumärke på lång sikt ger människor en mer rättvis bild av dig än att låta personer se vem du är på kort sikt. Det blir alltid på bekostnad av ditt långsiktiga personliga varumärke – och då blir de lurade och bedömer dig efter sina egna personliga sanningar istället för erfarenhet, vilket är rent dumt.
Din energi


Bli medveten om din energi

Energi är ett ämne att verkligen ta på allvar, men ändå är det alltför vanligt att man inte ser lagen om orsak och verkan gällande just vår energi. Att vi de flesta gånger faktiskt själva kan höja en låg energi, men vi lyckas aldrig med den bedriften om vi lägger ansvaret på vår låga energi på någon/något utanför oss själva, för som vanligt handlar det om att förändra det som vi inte är nöjda med genom förhållningssätt, våra handlingsstrategier och vårt fokus.
Din livskvalitet

Din livsvision